Reklamacja transakcji

(tylko pliki: .pdf, .jpg, .gif, .png)

* - pola wymagane


Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


© DialCom24 sp. z o.o. PayPro SA