Raportowanie

Rozwiązania płatnicze - raportowanie

Serwis umożliwia całodobowy dostęp do raportów z obsługiwanych transakcji.
Format raportów, ich zakres, a także sposób ich dostarczania może zostać dostosowany
do indywidualnych wymagań Partnera.

Dostępne raporty:

  • z poziomu panelu administracyjnego w formatach: CSV / HTML / XML (raporty transakcji, zwrotów, wypłat, faktur),
  • z poziomu WebServices (SOAP) – (raporty transakcji wg daty, wypłaty, raporty zwrotów),
  • możliwość przesyłania raportów na wskazany adres mailowy,
  • możliwość przesyłania raportów na wskazany adres FTP.

Rozszerzalność raportów – na żądanie partnera jesteśmy w stanie przygotować specyficzny typ i format raportu m.in. MT940 etc.

Raportowanie