Dane kontaktowe

Masz więcej pytań? Wybierz temat

Reklamacja
transakcji

wypełnij formularz

zadzwoń: +48 61 642 93 44

napisz: serwis(at)przelewy24.pl

Dział
Handlowy

wypełnij formularz

zadzwoń: +48 61 642 93 45

napisz: oferty(at)przelewy24.pl

Dział
Obsługi Biznesu

wypełnij formularz

zadzwoń: +48 61 642 90 80

napisz: partner(at)przelewy24.pl

Pomoc techniczna

wypełnij formularz

zadzwoń: +48 61 642 93 43

napisz: support(at)przelewy24.pl

UWAGA
na fałszywe potwierdzenia transakcji podszywające się pod Przelewy24

Dowiedz się więcej >

Dane spółki:

PayPro SA

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP 779 236 98 87, REGON 301345068

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości


Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Muszyńska

kontakt: iod(at)przelewy24.pl


Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/