Jak zrobić przelew z karty kredytowej?

Karta kredytowa zwykle kojarzy się z możliwością dokonania płatności w stacjonarnym sklepie albo przez Internet. Warto zdawać sobie sprawę, że „kredytówki” mają więcej możliwości. Przy pomocy takich kart płatniczych można na przykład wypłacać gotówkę z bankomatu albo dokonywać przelewów bankowych na inne konto. Postanowiliśmy dokładnie wytłumaczyć, na czym polega ten drugi wariant (tzn. przelew bankowy z rachunku karty kredytowej). Zwykle wiąże się on z dodatkowymi kosztami naliczanymi przez bank (prowizją). Tym niemniej, niektóre osoby chętnie wykorzystują możliwość zasilenia innego rachunku przy pomocy środków pochodzących z karty kredytowej.Przelew z rachunku karty kosztuje 1% - 8% pożyczonej sumy

Praktycznie każdy krajowy bank oferujący karty kredytowe, udostępnia możliwość wykonania przelewu z rachunku „kredytówki”. Takie transfery pożyczonych pieniędzy z karty kredytowej na inne konto są bowiem korzystne dla banków. Wynika to ze stosunkowo wysokiego poziomu naliczanych kosztów. Po sprawdzeniu tabel opłat i prowizji najpopularniejszych krajowych banków można stwierdzić, że zerowe koszty przelewu z karty kredytowej są rzadkością. Znacznie częściej można spotkać się z prowizją za opisywany przelew wynoszącą od 1% do 8% przesyłanej kwoty. Takie rozwiązanie oznacza wzrost kosztów przelewu o około 1% - 8%. Warto podkreślić, że prowizje za bankowy przelew z rachunku karty kredytowej bardzo często przewidują pewien minimalny limit naliczanego kosztu (np. 10 zł przy prowizji wynoszącej 2,00%).

Bank może traktować przelew jak transakcję gotówkową

W kontekście bankowych przelewów z karty kredytowej, warto również wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Wiąże się ona ze zróżnicowaną polityką krajowych banków oferujących „kredytówki”. Niektóre takie instytucje traktują przelew z rachunku karty (np. na konto dostawcy energii) jako operację bezgotówkową. Taka klasyfikacja oznacza, że posiadaczowi karty będzie przysługiwał okres bezodsetkowy wynoszący zwykle 50-60 dni. Spłata całości długu przed upływem wspomnianego okresu, skutkuje nienaliczeniem odsetek. Jeżeli posiadacz karty regularnie korzysta z okresów bezodsetkowych, to koszty „kredytówki” ograniczają się tylko do opłat rocznych lub miesięcznych. Niektóre banki niestety traktują przelew środków z rachunku karty kredytowej jako operację gotówkową (tzn. podobnie jak wypłatę pieniędzy z bankomatu). Taka polityka banków oznacza, że odsetki za pożyczoną kwotę są naliczane już od pierwszego dnia po skorzystaniu z limitu kredytowego. Jeżeli nasz bank traktuje przelew z rachunku karty jako transakcję gotówkową, to warto pomyśleć o jakimś innym rozwiązaniu.


WRÓĆ DO BLOGA

19   VIII
2019

Zapraszamy na Retail Challenge Poland

Zapraszamy na Retail Challenge Poland
19   VIII
2019

Forum Retail Channels 360

Zapraszamy na Forum Retail Channels 360.
19   VIII
2019

Commerce Transformation Days

Zapraszamy na Commerce Transformation Days.