Jak zrobić przelew na kartę kredytową?

Blog
30.07.2019

Dane BIK wskazują, że około pięć milionów naszych rodaków posiada kartę kredytową. Niektórzy klienci polskich banków mają nawet więcej niż jedną „kredytówkę”. Świadczy o tym liczba wydanych kart (ok. 6,2 mln). Warto zdawać sobie sprawę, że funkcjonalność kart kredytowych posiadanych przez Polaków nie ogranicza się tylko do płacenia za zakupy. Przy pomocy „kredytówek” można również wykonywać przelewy (szybkie przelewy online oraz przelewy z rachunku karty kredytowej na inne konto ). Kolejna ważna funkcjonalność karty kredytowej i powiązanego z nią rachunku to możliwość przyjmowania „zewnętrznych” wpłat. Postanowiliśmy wyjaśnić, na czym polega ten ostatni wariant.Przelew na kartę wiąże się z koniecznością spłaty długu

Wyjaśnienie zasad przelewu na kartę kredytową nie jest możliwe bez przypomnienia ogólnej charakterystyki „kredytówek”. Warto zatem wyjaśnić, że karta kredytowa stanowi tylko dodatek do limitu kredytowego przyznanego przez bank. Wysokość wspomnianego limitu zależy przede wszystkim od poziomu dochodów klienta. Saldo rachunku powiązanego z kartą kredytową informuje o aktualnej wysokości zadłużenia klienta banku. Jeżeli takie zadłużenie zostanie całkowicie spłacone w ciągu okresu bezodsetkowego (ang. grace period), to bank nie naliczy odsetek kredytowych. W przypadku kart oferowanych na polskim rynku, okres bezodsetkowy zwykle wynosi 55 dni – 60 dni. Brak zwrotu pożyczonej kwoty przed upływem okresu bezodsetkowego będzie skutkował koniecznością dokonania przynajmniej tzw. spłaty minimalnej (wynoszącej np. 5% zobowiązania). Pozostała część długu będzie oprocentowana do momentu spłaty, co oznacza dodatkowe koszty. Oprócz opcji comiesięcznej spłaty minimalnej, krajowe banki oferują także rozłożenie „kartowego” długu na raty. Przelew na kartę kredytową wiąże się ze spłatą zaciągniętego długu w ramach jednej z trzech sytuacji. Pierwszy przypadek to zwrot zadłużenia przed upływem okresu bezodsetkowego. Warto pamiętać, że przelew na rachunek karty zlecają również osoby dokonujące spłaty minimalnej albo spłacające „kartowe” zadłużenie w formie rat ustalonych z bankiem.

Spóźniony przelew na kartę może oznaczać kłopoty

Tak jak już podkreśliliśmy wcześniej, każda karta posiada swój rachunek kredytowy. Numer takiego rachunku (składający się z 28 cyfr) jest wyrażony w tradycyjnym formacie IBAN. Dzięki znajomości wspomnianego numeru, przelew na rachunek karty można wykonać z innego banku niż ten, który wydał „kredytówkę”. Numer rachunku karty kredytowej jest prezentowany między innymi na miesięcznym wyciągu, a także w systemie bankowości internetowej. Przelew na rachunek karty kredytowej powinien zostać wykonany terminowo. W przeciwnym razie posiadacza „kredytówki” czekają kłopoty. Warto wspomnieć, że brak spłaty całego długu w okresie bezodsetkowym oznacza naliczenie odsetek od całości pożyczonej kwoty. Problemy pojawią się także wtedy, gdy bank nie otrzyma w terminie spłaty minimalnej albo jednej z rat, na którą podzielono „kartowy” dług. W takiej sytuacji zostaną podjęte działania windykacyjne.

Udostępnij:
Podobne artykuły

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się