oświadczenie

Pouczenie dla płatnika i jego oświadczenie:

Według przepisów prawa właściwego dla Ciebie jako płatnika (tj. prawa właściwego z powodu Twojego obywatelstwa lub/i terytorium na którym przebywasz i działasz), uczestnictwo w grze hazardowej, która potencjalnie może być oferowana w serwisie, na rzecz którego zamierzasz dokonać bezpośrednio lub pośrednio niniejszej płatności stanowiącej doładowanie konta w tym serwisie, może być zabronione.

Płatnik, jako potencjalny gracz, ponosi zatem odpowiedzialność za upewnienie się o takich ograniczeniach i/lub zakazach w swoim kraju ojczystym lub w kraju, w którym przebywa. W Twojej gestii leży upewnienie się, że postępujesz zgodnie z postanowieniami właściwych dla siebie przepisów prawnych.

W szczególności jeśli jesteś obywatelem polskim albo niezależnie od obywatelstwa zamierzasz uczestniczyć w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinieneś zapoznać się następującymi dodatkowymi informacjami:

  1. Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 2 (polskiej) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa (polskiego) w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.
  2. Uczestniczenie w w/w grach hazardowych może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową na podstawie przepisu art. 109 (polskiego) Kodeksu karnego skarbowego.
  3. Z kolei uczestniczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zagranicznej grze hazardowej, może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową na podstawie przepisu art. 107 § 2 (polskiego) Kodeksu karnego skarbowego.
  4. Minister Finansów prowadzi Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, który to rejestr jest publicznie dostępny pod adresem https://hazard.mf.gov.pl/.
  5. Uczestniczenie przez płatnika w grze hazardowej oferowanej na stronie internetowej wykorzystującej nazwę w/w domeny, może rodzić opisaną wyżej odpowiedzialność karno-skarbową dla płatnika.

Jeżeli jesteś obywatelem innego Państwa niż Rzeczypospolita Polska, powinieneś zapoznać się ponadto z przepisami właściwymi dla siebie.

Jeśli chcesz kontynuować płatność, zaznacz pole o zapoznaniu się z treścią niniejszego pouczenia i jego akceptacji.

Jednocześnie poprzez zaznaczenie wskazanego pola, składasz oświadczenie, że gdy będziesz korzystał z usług oferowanych w serwisie na rzecz którego zamierzasz dokonać bezpośrednio lub pośrednio niniejszej płatności, w tym potencjalnie dostępnych tam gier hazardowych, nie będziesz naruszał przepisów właściwego dla siebie prawa, a w szczególności oświadczasz, że:

  1. nie jesteś obywatelem polskim i nie będziesz uczestniczył w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo,
  2. jesteś obywatelem polskim, ale po dokonaniu niniejszej płatności nie będziesz uczestniczył w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się