Komunikat

Szanowni Państwo,


W dniu 08.09.2016r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331). Na podstawie art. 7f zmienianej ustawy, od dnia 08.09.2016r. zabroniona będzie sprzedaż na odległość (a więc także w Internecie) wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.


W powyższym kontekście zwracamy Państwa uwagę na to, że zgodnie z umową o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Akceptant zobowiązany jest oferować w swoim Portalu jedynie takie dobra, usługi, w tym usługi multimedialne, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich.


Wobec wprowadzenia przez przepisy prawa opisanego wyżej zakazu sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części, prosimy o rozważenie przez Państwa, czy zakaz ten nie dotyczy Państwa działalności w związku z którą zawarta została umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.


Nieprzestrzeganie opisanego wyżej zakazu może się bowiem wiązać nie tylko z sankcjami wynikającymi z przepisów prawa, ale może także prowadzić do skorzystania przez nas z przewidzianych w umowie środków, w tym zablokowania dostępności Systemu i wypowiedzenia umowy.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

2   XII
2019

Rozmowa z Jackiem Kineckim

Zapraszamy na rozmowę z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu Przelewy24, Jackiem Kineckim.
8   XI
2019

Bank Millennium i eurobank łączą siły

Planowane prace nad połączeniem systemów obu banków od 8 listopada (piątek) od godz. 18:00 do późnych godzin wieczornych 11 listopada 2019 r.
21   X
2019

Nowa formatka płatności

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami formatki.