Komunikat

Szanowni Państwo,


W dniu 08.09.2016r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331). Na podstawie art. 7f zmienianej ustawy, od dnia 08.09.2016r. zabroniona będzie sprzedaż na odległość (a więc także w Internecie) wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.


W powyższym kontekście zwracamy Państwa uwagę na to, że zgodnie z umową o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Akceptant zobowiązany jest oferować w swoim Portalu jedynie takie dobra, usługi, w tym usługi multimedialne, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich.


Wobec wprowadzenia przez przepisy prawa opisanego wyżej zakazu sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części, prosimy o rozważenie przez Państwa, czy zakaz ten nie dotyczy Państwa działalności w związku z którą zawarta została umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.


Nieprzestrzeganie opisanego wyżej zakazu może się bowiem wiązać nie tylko z sankcjami wynikającymi z przepisów prawa, ale może także prowadzić do skorzystania przez nas z przewidzianych w umowie środków, w tym zablokowania dostępności Systemu i wypowiedzenia umowy.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

5   VI
2019

Planowane prace modernizacyjne w DataCenter Przelewy24

W dniu 18 czerwca 2019 r. planowane są prace modernizacyjne w DataCenter Przelewy24.
3   VI
2019

Przelewy24 na Money20/20 w Amsterdamie

Już w poniedziałek 03.06. spotkajmy się w hali V, przy stoisku H116 podczas Money20/20.
17   V
2019

15. urodziny Przelewy24

W tym szczególnym dla nas dniu chcemy podziękować za wszystkie przyznane serwisowi Przelewy24 w ciągu tych 15 lat nagrody, z których największą jest zaufanie 90 000 partnerów oraz milionów osób korzystających z naszych usług każdego dnia.