Rejestracja

Zapoznaj się z umową
1

Zapoznaj się z umową
oraz tabelą prowizji i opłat


Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące współpracy z przyjemnością na nie odpowiemy pod numerem +48 61 642 93 45, mail: oferty@przelewy24.pl.
Umowa
Tabela prowizji
Zarejestruj się
2

Zarejestruj się
podając wszystkie wymagane dane


Procedura rejestracji dotyczy tylko i wyłącznie sprzedawców. Chcąc zapłacić przy pomocy systemu Przelewy24 nie musisz się rejestrować.
Potwierdź rejestrację
3

Potwierdź rejestrację


W mailu powitalnym otrzymasz swój unikalny identyfikator.
Zintegruj naszą usługę
4

Zintegruj naszą usługę
ze swoim serwisem


Opis procesu instalacji oraz przykładowe kody skryptów znajdują się na stronie Instalacja.

Masz pytania?
Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.

Pouczenie: zaznaczenie okienka  stanowi o złożeniu powyższego oświadczenia. Zaznaczenie to jest możliwie dopiero po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji. Zaznaczenie to jest dobrowolne, jednakże brak jego zaznaczenia uniemożliwia kontynuowanie procesu rejestracji elektronicznej (zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych w drodze elektronicznej), co wyjaśnione zostało w punkcie VIII powyższej informacji.
Pouczenie: zaznaczenie okienka  stanowi o wyrażeniu powyższej zgody. Zaznaczenie to jest możliwie dopiero po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji. Zaznaczenie to jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia tej zgody nie skutkuje dla Ciebie żadnymi negatywnymi konsekwencjami, w szczególności nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu procesu rejestracji elektronicznej (zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych w drodze elektronicznej). Jeśli już wcześniej wyraziłeś taką zgodę to nie musisz wyrażać jej ponownie w niniejszym formularzu, a w takim przypadku brak zaznaczenia okienka  nie stanowi o cofnięciu tej uprzednio wyrażonej zgody.
Pouczenie: zaznaczenie okienka  stanowi o wyrażeniu powyższej zgody. Zaznaczenie to jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia tej zgody nie skutkuje dla Ciebie żadnymi negatywnymi konsekwencjami, w szczególności nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu procesu rejestracji elektronicznej (zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych w drodze elektronicznej). Jeśli już wcześniej wyraziłeś taką zgodę to nie musisz wyrażać jej ponownie w niniejszym formularzu, a w takim przypadku brak zaznaczenia okienka  nie stanowi o cofnięciu tej uprzednio wyrażonej zgody.