Q&A

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

2. Co to jest RODO?

RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Informacje, które mogą pomóc w identyfikacji osoby to np.: imię i nazwisko, numer telefonu, dane o lokalizacji, dane o pochodzeniu rasowym, dotyczące zdrowia, orientacji seksualnej czy sytuacji ekonomicznej.

5. Co oznacza prawo do „bycia zapomnianym”?

Jest to uprawnienie do usunięcia danych (bycia zapomnianym) wynikające z art. 17 RODO.

6.Czy zawsze mogę skorzystać z prawa do „bycia zapomnianym”? 

Nie, prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym nie mają charakteru bezwzględnego. Uprawnienia te nie znajdą zastosowania jeśli przetwarzanie danych będzie niezbędne np. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dowiedz się więcej (pkt VII informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych): Płatnik, Akceptant

7. Jak się z wami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania moich danych osobowych?

Aby się z nami skontaktować możesz napisać do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@przelewy24.pl lub adres pocztowy: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Z dopiskiem: IOD

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się