Obowiązek informacyjny RODO - Kandydat

Obowiązek informacyjny dla Kandydata do pracy 

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Spółka PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, operator serwisu przelewy24.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887. 

 

Dane kontaktowe Administratora 

Adres: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska 

Email: ado@przelewy24.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres email:  iod@przelewy24.pl. 

 

Cel przetwarzania danych 

PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celu: 

  1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie danych wykraczającym poza katalog wskazany w art. 221 §1 Kodeksu pracy, 

  1. uwzględnienia Twoich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

 

Czas przetwarzania danych osobowych 

PayPro przetwarzani Twoje dane osobowe przez  czas trwania  danego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dla celów przyszłych rekrutacji do momentu wycofania przez Ciebie zgody jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej udzielenia.  

 

Udostępnianie danych  

PayPro nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jako Kandydata nie wiąże się też z ich przekazywaniem do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

 

Informacje o Twoich prawach  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się