Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

* Oświadczam, że jako Płatnik zapoznałem się z treścią Szczegółowej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych Płatników korzystających z serwisu Przelewy24 i zrozumiałem jej treść, w związku z czym moje dane osobowe uzupełnione w powyższym formularzu wniosku o pomoc techniczną podaję dobrowolnie PayPro S.A. jako administratorowi danych osobowych, w celach o których mowa w punktach III.1 i III.2 powyższej informacji.
Pouczenie: zaznaczenie okienka  stanowi o złożeniu powyższego oświadczenia. Zaznaczenie to jest możliwie dopiero po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji. Zaznaczenie to jest dobrowolne, jednakże brak jego zaznaczenia uniemożliwia kontynuowanie procesu złożenia niniejszego formularza wniosku o pomoc techniczną, w przypadku gdy w formularzu zaznaczyłeś, że składasz wniosek jako Płatnik.
Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email i telefon, w celu o którym mowa w punkcie III.5 powyższej informacji mnie dotyczącej, to jest w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro S.A., przez okres do którego odwołuje się punkt VII powyższej informacji, to jest przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usługi (w przypadku Płatników) lub po zakończeniu umowy o świadczenie usługi płatniczej której jestem stroną jako Akceptant, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia tej zgody.
Pouczenie: zaznaczenie okienka  stanowi o wyrażeniu powyższej zgody. Zaznaczenie to jest możliwie dopiero po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji. Zaznaczenie to jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia tej zgody nie skutkuje dla Ciebie żadnymi negatywnymi konsekwencjami, w szczególności nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu procesu złożenia niniejszego formularza wniosku o pomoc techniczną. Jeśli już wcześniej wyraziłeś taką zgodę to nie musisz wyrażać jej ponownie w niniejszym formularzu, a w takim przypadku brak zaznaczenia okienka  nie stanowi o cofnięciu tej uprzednio wyrażonej zgody.
Oświadczam, że w związku z wyrażeniem zgody o której mowa w punkcie 2 powyżej odnoszącej się do przetwarzania adresu email, wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w powyższym formularzu.
Pouczenie: zaznaczenie okienka  stanowi o wyrażeniu powyższej zgody. Zaznaczenie to jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia tej zgody nie skutkuje dla Ciebie żadnymi negatywnymi konsekwencjami, w szczególności nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu procesu złożenia niniejszego formularza wniosku o pomoc techniczną. Jeśli już wcześniej wyraziłeś taką zgodę to nie musisz wyrażać jej ponownie w niniejszym formularzu, a w takim przypadku brak zaznaczenia okienka  nie stanowi o cofnięciu tej uprzednio wyrażonej zgody.

* - pola wymagane

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się