Przekaż darowiznę
na Biebrzański Park Narodowy

Wybierz, jaką kwotę chcesz przeznaczyć

Wybierz lub wprowadź kwotę!

Wybierz metodę płatności

Podsumowanie

Wybrana metoda płatności

Blik

Kwota darowizny

0 zł

Wpłacający

Wpisz poprawny adres e-mail

Płacąc akceptujesz warunki Regulaminu Przelewy24

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

Obowiązek informacyjny

PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celu związanym ze świadczeniem przez PayPro usług płatniczych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty wskazane w punkcie V obowiązku informacyjnego tj. podmioty współpracujące z PayPro w procesie realizacji płatności. Są to między innymi odbiorcy płatności, inni dostawcy usług płatniczych, agent PayPro czy podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzana, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania dostępu do swoich danych oraz do uzyskania ich kopii. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Twoje dane nie będą również udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia kontynuowanie procesu płatniczego. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się tutaj


Wpłacając darowiznę, akceptujesz warunki zbiórki

Logo Fundacji
O fundacji

Fundacja Dla Biebrzy została zarejestrowana 13 lutego 2020 r. pod numerem KRS 0000828586. Tworzą ją ludzie różnych specjalizacji i profesji. Połączyła nas miłość do Biebrzy i okolic.
Jako fundacja chcemy działać w pełni profesjonalnie dla zachowania przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz rozwoju turystycznego na tym terenie.

Celami Fundacji Dla Biebrzy są:
  1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
  3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
  4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
  5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
  6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
  7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
  8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich instytucji samorządowych, państwowych
    i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Logo Przelewy24
O Przelewy24

Serwis Przelewy24 to operator płatności, od 16 lat realizujący transakcje online dla ponad 150000 Merchantów, wśród których znajdują się największe platformy e-commerce w Polsce
i na świecie. Misją Przelewy24 jest dostarczanie oprogramowania przeznaczonego dla szerokiego zakresu usług łączących klientów biznesowych oraz indywidualnych.

Najwyższy poziom usług zapewniają stale ulepszane rozwiązania informatyczne oraz polityka bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest dla nas ważne w każdym aspekcie. Dlatego razem z Fundacją dla Biebrzy chcemy pomóc Strażakom oraz przyczynić się do zapobiegania katastrofom
w przyszłości. Wierzymy, że zebrane fundusze pozwolą na odpowiednie wyposażenie jednostki i powstrzymanie ewentualnych przyszłych pożarów.

Patronat honorowy

OSP BNP

Partner akcji

Foods by Ann

Akcję wspierają

OSP BNP