Nowa nadzieja
dla Biebrzy

Wspieraj Strażaków

pomóż wyposażyć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Zebraliśmy już
Do końca 35 dni
2443.23 zł
CEL ZBIÓRKI: 50 000 zł

Bezpieczna Biebrza

To, czego nie udało się uratować

Pożar, który wybuchł na terenie Parku, był największą na tym terenie katastrofą od wielu lat. Sytuacja po tygodniu walki z żywiołem została opanowana, a główną rolę w gaszeniu pożaru odegrały samoloty i śmigłowce gaśnicze. Z powodu torfowego podłoża, do większości zarzewi ognia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, strażacy musieli docierać pieszo, na ciągnikach bądź quadach. Wyjątkowa susza i brak opadów nie były pomocne. Wiele roślin i zwierząt zginęło, zanim nadeszła pomoc. Płonęły siedliska, m.in. orlika grubodziobego czy orlika krzykliwego.

Brak odpowiednio dobranego sprzętu utrudniał akcję, a do pomocy zostało delegowanych wiele osób, także spoza województwa. Bez możliwości wcześniejszego, stałego monitorowania sytuacji pożarowej i dedykowanej dla BPN jednostki konieczne było skoordynowanie akcji z użyciem środków bieżących, nie do końca dostosowanych do panujących warunków.

Plan działania

Dzięki zbiórce organizowanej przez Przelewy24 i Fundację Dla Biebrzy możliwe będzie zapobieganie podobnym katastrofom. Darowizny pozwolą na poprawę bezpieczeństwa w Biebrzańskim Parku Narodowym i okolicach poprzez minimalizowanie ryzyka powstawania pożarów oraz szybkie reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

Do najważniejszych celów zbiórki należą:

 • utworzenie dedykowanej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 • zakup sprzętu pozwalający na szybkie reagowanie w trudnych, słabo dostępnych terenach torfowisk i lasów
 • doposażenie jednostek szybkiego reagowania, aby w razie niebezpieczeństwa łatwiej było zwalczać skutki pożaru
 • szkolenie strażaków w zakresie użycia technik i sprzętu walki z żywiołem
 • szkolenia dla przewodników biebrzańskich i lokalnej młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy, zmian środowiskowych i klimatu.

Teraz najważniejsze jest nadzorowanie bieżącej sytuacji i użycie wszelkich możliwych środków zapobiegania pożarom. Do sprawnego monitoringu konieczny jest specjalistyczny sprzęt, który pozwoli zminimalizować ryzyko kolejnej katastrofy.

Możesz pomóc – środki zebrane podczas akcji „Bezpieczna Biebrza” przeznaczymy na pomoc Strażakom, edukację i szkolenia przewodników i młodzieży. Cel jest ambitny, a zakres planowanej pomocy szeroki – jego realizacja zależy od kwoty zebranych środków.

Dziękujemy za Twoją wpłatę.
Logo Fundacji
O fundacji

Fundacja Dla Biebrzy została zarejestrowana 13 lutego 2020 r. pod numerem KRS 0000828586. Tworzą ją ludzie różnych specjalizacji i profesji. Połączyła nas miłość do Biebrzy i okolic.
Jako fundacja chcemy działać w pełni profesjonalnie dla zachowania przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz rozwoju turystycznego na tym terenie.

Celami Fundacji Dla Biebrzy są:
 1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
 3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
 4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
 6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
 7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
 8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich instytucji samorządowych, państwowych
  i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Logo Przelewy24
O Przelewy24

Serwis Przelewy24 to operator płatności, od 16 lat realizujący transakcje online dla ponad 150000 Merchantów, wśród których znajdują się największe platformy e-commerce w Polsce
i na świecie. Misją Przelewy24 jest dostarczanie oprogramowania przeznaczonego dla szerokiego zakresu usług łączących klientów biznesowych oraz indywidualnych.

Najwyższy poziom usług zapewniają stale ulepszane rozwiązania informatyczne oraz polityka bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest dla nas ważne w każdym aspekcie. Dlatego razem z Fundacją dla Biebrzy chcemy pomóc Strażakom oraz przyczynić się do zapobiegania katastrofom
w przyszłości. Wierzymy, że zebrane fundusze pozwolą na odpowiednie wyposażenie jednostki i powstrzymanie ewentualnych przyszłych pożarów.

Patronat honorowy

OSP BNP

Partner akcji

Foods by Ann

Akcję wspierają

OSP BNP